Een mbo-opleiding bestaat voortaan uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kan de student zich verbreden of verdiepen.

Een student kan op school vragen of hij een keuzedeel mag volgen, dat niet gekoppeld is aan zijn opleiding. Er is een belangrijke beperkende voorwaarde: dat keuzedeel mag niet ondoelmatig overlappen met de kwalificatie. Toetsingskamer SBB onderhoudt een overzicht van combinaties waarbij van ondoelmatige overlap sprake is. De overlapchecker geeft u daar inzicht in.

Gebruik

Bij 'Kwalificatie' vult u de naam van de kwalificatie, een deel van de naam of de crebocode in. Bij 'Keuzedeel' zet u de naam van het keuzedeel, een deel van de naam of de code. Dit zijn de mogelijke resultaten:

  • er bestaat al een vastgestelde koppeling tussen deze kwalificatie en dit keuzedeel
  • er is geen overlapinformatie gevonden
  • er is sprake van ondoelmatige overlap