Duurzaamheid in het beroep B

Gerelateerde afbeelding


Door middel van het keuzedeel duurzaamheid in het beroep leert de deelnemer een afweging te maken tussen de verschillende
aspecten van duurzaamheid. Het keuzedeel is een sector overstijgende keuze.
Er is een keuzedeel per niveau opbouwend van niveau 1 naar niveau 4.
Het doel is dat de deelnemer praktische kennis en vaardigheden ontwikkelt betreffende duurzaamheid in de eigen leefwereld en
de beroepspraktijk. Hij kan hierdoor duurzaamheidsprincipes in zijn beroep en leefwereld toepassen. Kennis van de principes
motiveert de deelnemer ook om zich aan regels te houden die gerelateerd zijn aan duurzaamheid (bijvoorbeeld milieuregels).