De MBO-opleidingen op niveau 3 word je opgeleid tot een beroep waarbij je volledig zelfstandig verschillende werkzaamheden kunt uitvoeren. 

Keuzedelen zijn een verrijking van de kwalificatie (basis- en profieldeel) en kunnen voor de student verbredend of verdiepend zijn of bijdragen aan een betere instroom van of doorstroom naar een (op)volgende opleiding. 

Er zijn drie soorten keuzedelen te onderscheiden: 

- Verdiepende keuzedelen Keuzedeel en kwalificatie zijn gericht op hetzelfde beroep. Bijvoorbeeld het keuzedeel Verdieping buitenpleisters bij de kwalificatie Stukadoor en het keuzedeel Gebogen plafond- en wandconstructies bij de kwalificatie Plafond- en wandmonteur.
 
Verbredende keuzedelen Het keuzedeel is gericht op een element van een ander beroep of het betreft een nieuw element van hetzelfde beroep. Denk bij een element van een ander beroep bijvoorbeeld aan het keuzedeel Catering bij de kwalificatie Schoonmaker in verschillende omgevingen. Een nieuw element is bijvoorbeeld gericht op ontwikkelingen en innovaties op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld het keuzedeel Geo-ICT bij de kwalificatie ICT-beheerder. 
 
Doorstroomgerichte keuzedelen Het keuzedeel heeft betrekking op onderdelen die relevant zijn voor doorstroom naar een (op)volgende opleiding in het mbo of hbo. Het kan bijvoorbeeld gericht zijn op een hogere beheersing van taal- en rekeneisen of gericht op een onderdeel voor een specifieke vervolgopleiding. Denk aan het keuzedeel Instroom Pabo geschiedenis bij de kwalificatie Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Voor keuzedelen is het niet toegestaan dat de keuzedeeleisen overlappen met de kwalificatie-eisen van de kwalificatie(s) waaraan het keuzedeel gekoppeld is. Het keuzedeel moet immers een verrijking zijn van de gekoppelde kwalificatie. 
 

Relevantie van het keuzedeel
Het werken met kwetsbare groepen verhoogt de kans op incidenten. Er is daarom behoefte aan meer kennis van en ervaring met
preventie (Risico-inventarisatie & -evaluatie) en hulpverlening bij incidenten (EHBO en BHV).
Beschrijving van het keuzedeel
Het keuzedeel biedt de beginnend beroepsbeoefenaar de handvatten om een bijdrage te leveren aan de inrichting van het
kwaliteitszorgsysteem, alsook voor het verlenen van EHBO en BHV.