Het werk bestaat voornamelijk uit routinematige werkzaamheden waarvoor hij standaardwerkwijzen gebruikt. Hij
heeft vaak te maken met bijzondere omgevingsfactoren zoals een bouwterrein, machines, verkeer, stedelijke
gebieden en of water. Dit maakt zijn werk met name op het gebied van veiligheid complex. Hij heeft algemene
basiskennis van en basisvaardigheden voor uitoefening van zijn beroep.